Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Π.Ε.Λ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λέρτας Τάσος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπακωνσταντίνου Ηλίας

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καπελούζος Κωνσταντίνος

ΤΑΜΙΑΣ
Αγρογιάννη Χριστίνα

ΕΦΟΡΟΣ
Ψακή – Κωβαίου Αγγελική

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Φιλιππάκης Ιωάννης

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
Παπαδόπουλος Βασίλης

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Φλώρος Βασίλειος

MEΛΗ
Μούσσας Κωνσταντίνος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ MEΛΗ

Βέλλης Γιάννης

Δαμιανέα Μαρία

Δημητροπούλου Καλλιόπη