Εκλογές της «Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών»

Αθήνα, 19-04-2023

 

ΘΕΜΑ: Εκλογές της «Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών»

 

Αγαπητά μέλη της «Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών»,

 

η Ένωσή μας έχει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων Διοικητικών Οργάνων την 9η MAΪOY 2023, ημέρα Τρίτη. Σύμφωνα με το νέο ισχύον καταστατικό, με το οποίο θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες, τα μέλη της επαρχίας έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν με τα ψηφοδέλτια τα οποία η γραμματεία του συλλόγου, με την επιμέλεια και την έγκριση της εφορευτικής επιτροπής, έχει αποστείλει, και τα οποία έκαστο μέλος οφείλει να επιστρέψει ταχυδρομικώς και μόνον, αλλά και έγκαιρα, ώστε να έχουν παραληφθεί τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, σύμφωνα με τις οδηγίες που εσωκλείονται στους φακέλους.  

Εντός των φακέλων που απεστάλησαν υπάρχουν:

  • ένας μικρότερος φάκελος σφραγισμένος με τη σφραγίδα του συλλόγου και υπογεγραμμένος από τον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής
  • ένα ψηφοδέλτιο για το Διοικητικό συμβούλιο 
  • ένα ψηφοδέλτιο για το Πειθαρχικό συμβούλιο και για την Ελεγκτική επιτροπή
  • σημείωμα με τις σχετικές για τη διαδικασία οδηγίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

  1. Είναι σημαντικό να επιστραφούν τα ψηφοδέλτια έγκαιρα, ώστε να  έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023, διότι μόνον αυτά θα θεωρηθούν έγκυρα.
  2. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη της ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα μέλη θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΠΕΛ (ετήσια συνδρομή αξίας 30€) έως και το έτος 2022 (Δεν είναι υποχρεωτική για το δικαίωμα της ψηφοφορίας η συνδρομή του τρέχοντος έτους –2023). Για την επιβεβαίωση της οφειλής σας ή όχι και για τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να καλυφθούν οι οικονομικές εκκρεμότητες ενός εκάστου μέλους, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με τον κ. Ρούσκα Γεώργιο, Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, προκειμένου να σας ενημερώσει κατάλληλα (τηλ. 6972442472) ή με τα τακτικά της μέλη κ. Σκουρολιάκου Μαρία στο τηλ. 6974429873 και κ. Σκούρτη Γεώργιο στο τηλ. 6947471086. Οι γνωρίζοντες την οφειλή τους μπορούν απ’ ευθείας να καταθέσουν τη συνδρομή τους στον Λογαριασμό της ΠΕΛ: 

 

159 / 296050 – 85     ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

και να μας στείλουν το αποδεικτικό κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): georouskas@gmail.com, με κοινοποίηση και στο giorgos.p.skourtis@gmail.com. ή να εσωκλείσουν φωτοαντίγραφό του στον απαντητικό (μεγάλο) φάκελο. 

Προσοχή η τραπεζική κατάθεση να έχει γίνει προ της 7ης Μαΐου 2023.

Αν διαμένετε στην επαρχία και ενώ θέλετε να ψηφίσετε δεν έχετε λάβει τον σχετικό φάκελο, παρακαλούμε ενημερώστε μας στα παραπάνω τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις, προκειμένου να σας αποστείλουμε τα σχετικά με ταχυμεταφορά.  

 

Μετά τιμής

η Εφορευτική Επιτροπή