Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Π.Ε.Λ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωβαίου – Ψακή Αγγελική

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπακωνσταντίνου Ηλίας

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Λυκούδης Γεράσιμος

ΕΦΟΡΟΣ
Φλώρος Ρ. Βασίλειος

ΤΑΜΙΑΣ
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
Γιάννης Φιλιππάκης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σάλτας Αθανάσιος

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
Τσαγκαράκη Νούλη

ΜΕΛΟΣ
Μελισσουργάκης Μανώλης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Δέπος Δημοσθένης
Σέττα Ελένη
Βέρδη Καρίνα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σαββάκης Χρίστος (πρόεδρος)
Χαντζούλη Ευφροσύνη
Βολάκης Κωνσταντίνος
Νικολάκη Χρύσα
Μαστοράκη Ιωάννα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μανιός Γιώργος
Τάγκαλος Κωνσταντινος
Φαλτάκας Ευθύμιος