Ανθολογία Ποίησης – Πεζογραφίας

Ένα συλλεκτικό εκδοτικό έργο, που εκδόθηκε το 2010 με απόφαση του προέδρου κ. Κυρούση