Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών

Αθήνα 8 Ιανουαρίου 2018

ΑΠΟ: «Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών»

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της  Π.Ε.Λ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητά μέλη,

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό η «Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών» πρέπει να  συνέρχεται σε τακτική γενική συνέλευση των μελών της στο τέλος εκάστου διοικητικού έτους της.

Προς τούτοις το Διοικητικό συμβούλιο στη συνεδρίαση της  4/12/2017 αποφάσισε την προκήρυξη Εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 23η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της Π.Ε.Λ. ( Γερανίου 41, 2ος όροφος, Ομόνοια – Αθήνα).

Τα θέματα της γενικής συνέλευσης θα είναι:

  1. Εκλογή προεδρείου
  2. Διοικητικός απολογισμός
  3. Οικονομικός απολογισμός
  4. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής

5.Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή του   διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

  1. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια εκλογών, για τα εξής, Διοικητικό συμβούλιο, Πειθαρχικό συμβούλιο, Ελεγκτική επιτροπή.
  2. Λοιπά έκτακτα θέματα που πιθανώς να τεθούν από τα μέλη προ της ενάρξεως της συνέλευσης.

 

Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία, η συνέλευση θα επαναληφθεί οριστικώς χωρίς νέα ειδοποίηση την 30ην Ιανουαρίου, στον ίδιο χώρο και με την ίδια ώρα έναρξης.

Επειδή τα θέματα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά παρακαλούνται όπως όλα τα μέλη δώσουν το παρόν και συμμετάσχουν ενεργά προς όφελος της Ένωσής μας.

 

Μετά τιμής

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ηλίας Παπακωνσταντίνου                                       Τάσος Λέρτας