Πρόσκληση σε ετήσια (Τακτική) Γενική Συνέλευση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
ΓΕΡΑΝΙΟΥ 41-ΟΜΟΝΟΙΑ-Τ.Κ.10431-ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2103302550 email: pel.logotexno45@yahoo.gr
Προς : Όλα τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε ετήσια (Τακτική) Γενική Συνέλευση
Αθήνα, 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Αγαπητά μέλη της Π. Ε.Λ.
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό σας καλούμε στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 31η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στα Γραφεία της Π.Ε.Λ, στην οδό Γερανίου αριθ. 41 στην Αθήνα, προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
1. Έκθεση πεπραγμένων της ως άνω Διαχειριστικής Περιόδου
2. Οικονομικός Απολογισμός Διαχειριστικής Περιόδου 1/ 1 – 31/ 12 / 2016
3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Προϋπολογισμός έτους 2017
5. Διάφορα θέματα
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση είναι η καταβολή των συνδρομών μέχρι και του έτους 2016 κι αυτό έχει να κάνει και με το καταστατικό για την νομιμότητα της γενικής συνέλευσης και των αποφάσεών της.
Η παρουσία όλων μας κρίνεται επίσης απαραίτητη. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει η απαιτούμενη από το καταστατικό παρουσία μελών, η επαναληπτική διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα μετά, ήτοι την 7η Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη, την αυτή ώρα στα Γραφεία του Σωματείου μας.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τάσος Λερτάς

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ηλίας Παπακωνσταντίνου