Γενική Συνέλευση, για την τροποποίηση του Καταστατικού

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη, για την απαιτούμενη απαρτία κατά το καταστατικό, του οποίου η τροποποίηση είναι κεφαλαιώδους σημασίας και απολύτως αναγκαία για την εξέλιξη τόσο της Π.Ε.Λ όσο και των μελών της.

Τα μέλη που δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, καλό είναι να το δηλώσουν εγκαίρως, πριν την 31 Μαρτίου, τηλεφωνικός ή με email, διότι, σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο δεν θα μπορέσει να υπάρξει απαρτία .

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή μέλους στην επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την Τροποποίηση του Καταστατικού, είναι πρωτίστως η ταμειακή τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής έως και το έτος 2016, όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό των οιανδήποτε σωματείων.
Διότι για το καταστατικό, χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία , τουλάχιστον των ¾ των μελών κι αυτό έχει να κάνει και με το καταστατικό και την νομιμότητα της γενικής συνέλευσης και των αποφάσεών της.

Τα μέλη που δεν θα έχουν εξοφλήσει την υποχρέωση τους μέχρι 31 Μαρτίου 2017 και δεν είναι ταμειακώς εν τάξει, καθίστανται ανενεργά και δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής…

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΣΟΣ ΛΕΡΤΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ