21ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός 2018-2019

Κώστας Καρυωτάκης

Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.), προκηρύσσει τον 21 ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 2018 – 2019 στις κατηγορίες: ΠΟΙΗΣΗ και ΔΙΗΓΗΜΑ. O Διαγωνισμός είναι αφιερωμένος στα 90 χρόνια, από τον θάνατο του μεγάλου μας ποιητή Κώστα Καρυωτάκη.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 1. O διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο είδη του λόγου: ΠΟΙΗΣΗ και ΔΙΗΓΗΜΑ.
 2. Τα ποιήματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 30 στίχους, τα διηγήματα τις 6 σελίδες και να είναι δακτυλογραφημένα σε υπολογιστή (όχι χειρόγραφα). Τα αντίτυπα θα είναι δακτυλογραφημένα σε γραμματοσειρά Times New Roman και το μέγεθος των χαρακτήρων θα είναι 14 στιγμών.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων Γυμνασίου και όλων των τάξεων Λυκείου και Τ.Ε.Ε., ηλικίας μέχρι και 20 ετών, με ένα μόνο ποίημα ή διήγημα.
 4. Ο ίδιος διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής και στις δύο κατηγορίες ταυτόχρονα, αρκεί να πληροί τους απαραίτητους όρους συμμετοχής για έκαστο είδος.
 5. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κάθε κατηγορία όσοι πήραν Α’ Βραβείο σ’ αυτήν, στο διαγωνισμό των δύο προηγουμένων ετών 2017 και 2018.
 6. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο. Συλλογικά γραμμένα έργα θα αποκλείονται.
 7. Κάθε έργο υποβάλλεται σε πέντε ( 5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα (από υπολογιστή), με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντα στο πάνω δεξιό μέρος της σελίδας.
 8. Το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσει ο κάθε μαθητής πρέπει να είναι μονολεκτικό, γραμμένο ελληνικά (π.χ. Άργος, Δαναός, Άστρο κ.ά.) και να μην το έχει χρησιμοποιήσει άλλη φορά σε διαγωνισμό της Π.Ε.Λ.
 9. Το πραγματικό ονοματεπώνυμο του μαθητή, η διεύθυνση κατοικίας του, το τηλέφωνό του (σταθερό και κινητό), e-mail, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του σχολείου του, πρέπει να βρίσκονται σε κλεισμένο μικρότερο φάκελο που εξωτερικά θα έχει μόνο το ψευδώνυμο, τον τίτλο του έργου του και την κατηγορία (π.χ. ποίηση ή διήγημα).
 10. 10) Τα κείμενα πρέπει να αποστέλλονται μέσα σε απλούς φακέλους από τις Διευθύνσεις των Γυμνασίων ή Λυκείων (Γενικών και Τεχνικών), ή απευθείας από τους μαθητές (ΜΕ ΑΠΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΟΧΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ. Η παραλαβή των φακέλων από την Π.Ε.Λ. θα γίνεται από τις   10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 έως τις 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1019,  στη διεύθυνση:ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ – ΓΕΡΑΝΙΟΥ 41 (2ος όροφοs),- ΟΜΟΝΟΙΑ -Τ.Κ. 10431 ΑΘΗΝΑ (τηλ. 210 3302550), υποχρεωτικά με την ένδειξη: «Για το μαθητικό διαγωνισμό ποίησης» ή «Για τον μαθητικό διαγωνισμό διηγήματος».
  Στη θέση του αποστολέα στον εξωτερικό μεγάλο φάκελο να σημειωθεί ΜΟΝΟ ΤΟ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ.
 11. Σε περίπτωση που ένας διαγωνιζόμενος λάβει μέρος και στις δύο κατηγορίες, μπορεί τους φακέλους με την κάθε κατηγορία και τις σχετικές ενδείξεις ( που ο καθένας τους όμως θα περιέχει ξεχωριστό κλειστό φάκελο προσωπικών στοιχείων του μαθητή) να τους τοποθετήσει μέσα σε μεγαλύτερο, ο οποίος πρέπει να αναγράφει: «Για τον μαθητικό διαγωνισμό ποίησης και διηγήματος», εάν θέλει να ταχυδρομήσει ένα μόνο φάκελο.

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται , ως και παραπάνω αναγράφεται, η 15η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου) .
Οι διακριθέντες θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για την τελετή βράβευσης, η ημερομηνία της οποίας θα κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωσή μας.
Τα απεσταλμένα έργα δεν επιστρέφονται, ενώ τα μη διακριθέντα θα καταστραφούν μαζί με τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνισθέντων.
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό στα τηλέφωνα
6936600781  Ηλίας Παπακωνσταντίνου Αντιπρόεδρο  της Π.Ε.Λ.
6938130030  Αγγελική Ψακή – Κωβαίου  Έφορος της Π.Ε.Λ.
6983843925 Γιάννης Βέλλης Γενικός Γραμματέας της Π.Ε.Λ.