Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση των μελών

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Αθήνα την Τρίτη 4 Απριλίου και ώρα 5 μμ
η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.) διεξάγει στα γραφεία της, ( Γερανίου 41, 2ος όροφος, Ομόνοια – Αθήνα) επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση καθόσον στην πρώτη προγραμματισμένη της 29/3/2023 δεν υπήρξε η νόμιμη απαρτία.
Καλούνται τα μέλη της ΠΕΛ κατόπιν προσκλήσεως του ΔΣ προκειμένου να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
  • Εκλογή προεδρείου της Συνέλευσης.
  • Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων και οικονομικός απολογισμός.
  • Ανάγνωση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής, έγκριση του οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
  • Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.
  • Λοιπά έκτακτα θέματα που πιθανώς να τεθούν από τα μέλη προ της ενάρξεως της συνέλευσης.
Στην διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα εκλεγεί εφορευτική επιτροπή για την διαδικασία των εκλογών στην ημερομηνία που θα καθοριστεί από την Γενική Συνέλευση.
Η Πρόεδρος: Αγγελική Ψακή –Κωβαίου
Ο Γεν. Γραμματέας: Μάνώλης Μελισσουργάκης