Ετήσια γενική συνέλευση στις 11/6/2019

Αγαπητά μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, μετά τη μη επίτευξη απαρτίας κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 4/6/2019 και σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του καταστατικού μας, η ετήσια γενική συνέλευση θα επαναληφθεί στις 11/6/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ε.Λ με τα εξής θέματα:

1) Εκλογή προεδρείου
2) Ενημέρωση του Δ.Σ για τα τρέχοντα θέματα
3) Διοικητικός απολογισμός για τα πεπραγμένα της χρονιάς από το Δ.Σ
4) Οικονομικός απολογισμός από την ταμία.
5) Έγκριση ή μη, του οικονομικού απολογισμού.
6) Έγκριση ή μη, των πεπραγμένων του ΔΣ από την Γενική Συνέλευση.
7) Προγραμματισμός για τον τρέχοντα χρόνο.
8) Ενημέρωση των μελών σχετικά με τις διεργασίες για τη δημιουργία ομοσπονδίας λογοτεχνικών σωματείων.
9) Τοποθετήσεις και προτάσεις των μελών.

Ο πρόεδρος
Τάσος Λέρτας
Ο γενικός γραμματέας
Γιάννης Φιλιππάκης