Στο «Περβόλι του Ουρανού»… η Π.Ε.Λ

…ένα διάλειμμα