Πνευματική πορεία *1

Ένα πνευματικό συλλεκτικό εκδοτικό έργο, που εκδόθηκε το 2010 με απόφαση του προέδρου κ. Κυρούση