Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Λ. ΤΑΣΟΣ ΛΕΡΤΑΣ ΣΤΟ ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ