Η λογοτέχνιδα Λούλα Σπυρίδωνος Παπαζώη… τιμήθηκε από την Π.Ε.Λ