Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ»

Σε μια κατάμεστη αίθουσα στην «Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών» έγινε την Τρίτη 30 Μαΐου μια ιδιαίτερα σημαντική πνευματική εκδήλωση από εκείνες που αφήνουν σημαντικά μηνύματα.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Λ. Ποιητής-Πεζογράφος-Δομικιογράφος Νίκος Ταβουλάρης ανάπτυξε το φιλοσοφικό θέμα «Ο μύθος του σπηλαίου κατά τον Πλάτωνα και οι προεκτάσεις του στη σύγχρονη κοινωνία».

Ο Εισηγητής ανάλυσε διεξοδικά το θέμα και στη συνέχεια το κοινό τοποθετήθηκε και έγινε μια ιδιαίτερα σημαντική διαλεκτική προσέγγιση του κύριου και των επί μέρους νοημάτων.

Το πέρας της εκδήλωσης βρήκε άπαντες να έχουν προσλάβει χρήσιμα μηνύματα