Ε. ΣΛΗΜΑΝ – ΙΛΙΑΣ – ΤΡΟΙΑ…

Η «Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών» στο πλαίσιο των τακτικών ομιλιών και διαλέξεων που γίνονται στα γραφεία της (Γερανίου 41, 2ος όροφος Αθήνα) κάθε Τρίτη και ώρα 7μμ. προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διάλεξη, με θέμα «E. ΣΛΗΜΑΝ  –  ΙΛΙΑΣ  – ΤΡΟΙΑ…  Βάσει τίνος σχεδίου ενήργησε ο Σλήμαν, τι μηνύματα κρύβει η Ιλιάς, ιστορία και  καταστροφή της Τροίας», την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017.

Το αντικείμενο της διάλεξης θα αναπτύξει ο Ειδικός Γραμματέας της Π.Ε.Λ. Συγγραφέας – Μελετητής κος Κωνσταντίνος Γεωργίου, με εικόνες και λόγο.

Θα ακολουθήσει διαλογική συζήτηση και ερωτήσεις.