4ης Πανελλήνιας Πνευματικής Συνάντησης… μέσα από τις εικόνες