Το νέο Καταστατικό της Π.Ε.Λ

Σας καταθέτουμε προς ενημέρωση, το νέο καταστατικό της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, το οποίο υπάρχει και σε έντυπη μορφή…

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 1.  Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος – Έδρα – σφραγίδα 7

Άρθρο 2.  Σκοπός – Μέσα…………………………………………… 7

Άρθρο 3.  Μέλη…………………………………………………………. 8

Άρθρο 4.  Πόροι – Διαχείριση……………………………………. 12

Άρθρο 5. Εκλογο-απολογιστική Συνέλευση…………………. 14

Άρθρο 6.  Εφορευτική Επιτροπή………………………………… 21

Άρθρο 7.  Διοικητικό Συμβούλιο………………………………… 23

Άρθρο 8.  Ελεγκτική Επιτροπή…………………………………… 24

Άρθρο 9.  Πειθαρχικό Συμβούλιο……………………………….. 25

Άρθρο 10…………………………………………………….. Επιτροπές. 27

Άρθρο 11……………………………………. Διοικητικό Συμβούλιο. 29

Άρθρο 12………………………………………….. Γενική Συνέλευση. 35

Άρθρο 13………………. Αρμοδιότητες της Γενικές Συνέλευσης. 36

Άρθρο 14…………….. Τροποποιήσεις Καταστατικού-Διάλυση του σωματείου. 37

Άρθρο 15……………………………………….. Διάλυση της Π.Ε.Λ.. 37

Άρθρο 16……………………………. Θέματα εκτός καταστατικού. 38

Άρθρο 17…………………………………… Κανονιστικές διατάξεις. 38


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Π.Ε.Λ.

 

Άρθρο 1

Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος – Έδρα – σφραγίδα

 1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο Π.Ε.Λ. Έδρα της Ένωσης είναι η Αθήνα.
 2. Η Ένωση έχει δική της κυκλική σφραγίδα με γραμμένη την κατά τα παραπάνω επωνυμία της.

 

Άρθρο 2

Σκοπός – Μέσα

 1. Σκοπός της Ένωσης είναι η ανάπτυξη του Έντεχνου Λόγου, και γενικότερα του Νεοελληνικού πνεύματος στις μορφές της Ποίησης, του πεζού Λόγου, της Φιλοσοφίας και της Επιστήμης, και αυτή θα ευοδωθεί με συνεδριάσεις, διαλέξεις, ενθαρρύνσεις λογοτεχνικών εκδόσεων, επαφές με την Πολιτειακή και πολιτική ηγεσία, καθώς και με την παροχή υλικής και ηθικής βοήθειας προς τα μέλη και γενικότερα τους υπηρέτες το Πνεύματος, ώστε αυτοί να ενθαρρύνονται στην αποστολή τους.
 2. Ειδικότερος σκοπός είναι η ένταξη των ανθρώπων των Τεχνών με ενωτικό πνεύμα, σε ενιαίο φορέα, με κοινό στόχο την εν γένει διακονία της.
 3. Μέσα επίτευξης του Σκοπού είναι:
 • Τα ιδιόκτητα Γραφεία της Π.Ε.Λ.
 • Ο εξοπλισμός
 • Τα ταμειακά Διαθέσιμα
 • Η επίσημη ιστοσελίδα της ως μέσον προβολής.
 • Οι συνδρομές και δωρεές των μελών και φίλων
 • Το πνευματικό – Λογοτεχνικό υπόβαθρο των μελών της
 • Η διενέργεια λογοτεχνικών και άλλων διαγωνισμών και κάθε άλλο μέσο το οποίο συμβάλλει και προάγει τους σκοπούς αυτούς.

 

Άρθρο 3

Μέλη

 1. Μέλη της Ένωσης γίνονται Λογοτέχνες και Διανοούμενοι, εγκατεστημένοι οπουδήποτε, των οποίων η πνευματική δράση τους καλύπτει τα προαπαιτούμενα προσόντα για την εγγραφή τους ως μελών της Π.Ε.Λ. μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής νέων μελών. Τα μέλη πρέπει να είναι ενήλικοι πολίτες, έχοντες συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους, εγκατεστημένοι οπουδήποτε, των οποίων έχουν εκδοθεί δύο (2) τουλάχιστον βιβλία από εκδοτικό οίκο ή από τυπογραφείο, τεσσάρων (4) τουλάχιστον τυπογραφικών (64 σελίδες) το κάθε ένα, συν το εξώφυλλο με αριθμό ISBN. Αποκλείονται όλες οι άλλες μορφές, όπως η συρραφή, η θερμοκόλληση κλπ. Στην περίπτωση που τα βιβλία δεν πληρούν τον όρο των τεσσάρων τυπογραφικών, απαιτούνται περισσότερα των δύο βιβλίων. Μέλη που έχουν εγγραφεί στην Π.Ε.Λ. πριν από την τροποποίηση του Καταστατικού και δεν πληρούν τον ανωτέρω όρο παραμένουν μέλη της.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι για να γίνουν μέλη της Π.Ε.Λ. θα πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στο Δ.Σ., η οποία θα συνοδεύει τα δύο βιβλία τους ανάλογα με τις σελίδες (για το μυθιστόρημα 150 σελίδες τουλάχιστον, για τη Νουβέλα 75 σελίδες τουλάχιστον, για τη συλλογή διηγημάτων 65 σελίδες τουλάχιστον, για τη συλλογή παραμυθιών 64 σελίδες τουλάχιστον, για το θεατρικό δύο μονόπρακτα ή ένα πλήρες έργο το κάθε βιβλίο, για το Δοκίμιο 64 σελίδες τουλάχιστον). Ειδικά οι στιχουργοί μπορούν να υποβάλλουν δύο πλήρη (10-12 τραγούδια) CD για το κάθε τραγούδι που είναι σε κυκλοφορία. Για τους ποιητές απαιτούνται δύο βιβλία οποιασδήποτε μορφής (ποιητική συλλογή, ποιητική ενότητα, ποιητική σύνθεση) τουλάχιστον 64 σελίδων το κάθε ένα. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να προσκομίσουν έντυπες δημοσιεύσεις τους, σε έγκριτο ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, που ασχολούνται με τα πολιτιστικά και τη βιβλιογραφία τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια. Ξένοι συγγραφείς που ασχολούνται με τα ελληνικά γράμματα και διαμένουν στην Ελλάδα (και καλύπτουν τις περί βιβλίων ανωτέρω προϋποθέσεις).

Σεναριογράφοι, των οποίων τα σενάρια έχουν προβληθεί στην τηλεόραση στο ραδιόφωνο και στον κινηματογράφο (απαιτείται να προσκομίσουν τα σενάρια ή την ταινία). Αναγκαία προϋπόθεση είναι η έγγραφη πρόταση του υποψηφίου ως νέου μέλους από τρία τουλάχιστον τακτικά μέλη της Ένωσης στις περιπτώσεις και των δυο παραγράφων (1 και 2) του παρόντος άρθρου.

 1. Η πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων δε σημαίνει και την αυτόματη εγγραφή του υποψήφιου μέλους στην ένωση. Την τελική έγκριση έχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει μια επιτροπή έγκρισης νέων μελών (είναι δυνατόν να αποτελείται από διαφορετικά μέλη κάθε φορά). Η Επιτροπή ορίζεται από το Δ.Σ. της ένωσης σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή του, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του προέδρου. Η επιτροπή αυτή είναι υπεύθυνη για την μελέτη και αξιολόγηση των υποβληθέντων έργων, και εισηγείται στο Δ.Σ. την εγγραφή των υποψηφίων ή όχι ως τακτικά μέλη. Στην επιτροπή νέων μελών μετέχει και ένα μέλος του Δ.Σ. απαραιτήτως. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν ή κωλύονται τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής δύνανται να αναπληρωθούν από μέλη του Δ.Σ. Το Δ.Σ., μπορεί να ορίσει ως μέλη της επιτροπής, εκτός από μέλη της Π.Ε.Λ., άτομα που έχουν κοινωνική αναγνώριση και την ικανότητα αξιολόγησης λογοτεχνικών έργων.

Τα νέα μέλη δε θα έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εάν δεν παρέλθουν τουλάχιστον έξη (6) μήνες από την ημερομηνία εγγραφής τους ως τακτικά μέλη.

 1. Η έγγραφή ως μέλους, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου, γίνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού καταβληθεί το δικαίωμα εγγραφής (Λογοτεχνική ταυτότητα, ετήσια συνδρομή και εγγραφή), εντός τριμήνου από την ημερομηνία έγκρισης της αιτήσεως του ως μέλους.

Η εγγραφή του στα μητρώα γίνεται κατόπιν της πληρώσεως όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων. Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλλει ετήσια συνδρομή μέχρι την παραίτηση ή τη διαγραφή του. Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και ταυτότητας και η ετήσια συνδρομή ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. Παύει κάποιος να είναι μέλος:

α) Εάν καθυστερεί συστηματικά τη συνδρομή του επί δύο (2) συναπτά έτη μη συμπεριλαμβανομένου του έτους διενέργειας των εκλογών*. β) Μετά από έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ. γ) Έχει υποπέσει σε πειθαρχικό αδίκημα αποβολής. δ) Έχει υποπέσει σε ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το νόμο (καταχωρούμενο στο ποινικό μητρώο).

 1. Το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να παραπέμψει μέλος της ένωσης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της διαγραφής του: α) Αν διαπιστώσει ότι το συγκεκριμένο μέλος αντιτίθεται στους σκοπούς της. β) Για σοβαρή αναξιοπρεπή συμπεριφορά η οποία προσβάλλει το κύρος της Ένωσης. Με όμοια απόφασή του μπορεί το Δ.Σ. να παραπέμψει στο Πειθαρχικό συμβούλιο για την επιβολή μομφής σε μέλος ή πρόσκαιρης αποβολής και για τους αυτούς λόγους μικρότερης όμως σημασίας κατά περίπτωση. Απόφαση οριστικής διαγραφής λαμβάνεται μόνο από τη Γενική Συνέλευση, μετά από την παραπεμπτική απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στο Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί να εκφράσει την σύμφωνη γνώμη του ή διαφορετική, συνεκτιμώντας και άλλα δεδομένα. Η τελική απόφαση όμως λαμβάνεται από την Γεν. Συνέλευση.
 2. Με απόφαση του Δ.Σ. ανακηρύσσονται Επίτιμα μέλη, μέλη ή φίλοι, που προσέφεραν ευεργετικές υπηρεσίες στην Π.Ε.Λ. Ιδιαίτερα ανακηρύσσονται Επίτιμοι Πρόεδροι για μεγάλη προσφορά, οικονομική βοήθεια και ευρύτερη προβολή της Π.Ε.Λ. Ευεργέτες αναγνωρίζονται όσοι προσφέρουν μεγάλη οικονομική στήριξη. Δωρητές όσοι προσφέρουν μικρότερη ή κατ’ επανάληψη οικονομική βοήθεια. Όλες οι περιπτώσεις αξιολογούνται και προτείνονται από το Δ.Σ., και εγκρίνονται ή όχι από τη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 4

Πόροι – Διαχείριση

Πόροι είναι: α) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών και τα δικαιώματα εγγραφής τους. β) Οι εισπράξεις από τις κάθε φύσεως εκδηλώσεις της Ένωσης. γ) Οι δωρεές και έκτακτες εισφορές εταιρειών ή προσώπων, που περιέρχονται στην Π.Ε.Λ. με νόμιμες διαδικασίες. δ) Πόροι από κρατικούς οργανισμούς (ΔΕΚΟ – ΝΠΔΔ – ΝΓΏΔ). ε) Κάθε άλλο έσοδο που τυχόν θα περιέλθει στην κυριότητα της Ένωσης από ενέργειες της με πλήρη διαφάνεια.

Η συνολική περιουσία της Ένωσης αποτελείται από τους οριζόμενους στο παρόν άρθρο 4 πόρους και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο, αξιόγραφα ή μετρητά που περιέρχονται στην κυριότητα του σωματείου. Τα μετρητά, επιταγές, συνδρομές και αξιόγραφα κατατίθενται σε μία από τις συστημικές Τράπεζες. Ποσό χιλίων (1.000) ΕΥΡΩ, παραμένει στο ταμείο για μικρές ταμιακές τακτικές ή έκτακτες οικονομικές υποχρεώσεις της Ένωσης.

Κάθε είσπραξη ή πληρωμή για λογαριασμό της Π.Ε.Λ., πρέπει να αποδεικνύεται από σχετική απόδειξη είσπραξης ή πληρωμής, από αριθμημένο μπλοκάκι, να φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Ταμία, να καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων – εξόδων και να αρχειοθετείται σε φάκελο του Ταμείου. Βιβλίο και παραστατικά εισπράξεων – πληρωμών πρέπει να είναι διαθέσιμα προς έλεγχο από τις κρατικές Αρχές (Δ.Ο.Υ., Υπ. Πολιτισμού, Ασφαλιστικά Ταμεία, κλπ) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή. Οι αναλήψεις από τον Τραπεζικό λογαριασμό πραγματοποιούνται από τον Ταμία εν όλω ή εν μέρει με συνυπογραφή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος, και μετά από απόφαση του Δ.Σ. διατυπωμένη σε πρακτικό το οποίο υποβάλλεται στην Τράπεζα. Όλα τα έγγραφα της Ένωσης, βιβλία, αιτήσεις νέων μελών, ονομαστικοί κατάλογοι, αποδείξεις πληρωμής και είσπραξης, καρτέλες μελών, μετρητά, αρχεία, μπλοκ και κάθε έγγραφο που αφορά την Π.Ε.Λ., παραμένει στα γραφεία της Ένωσης, πουθενά αλλού, και κυρίως όχι στις κατοικίες των μελών του Δ.Σ. όπου έχουν την ευθύνη των εγγράφων αυτών, για δική τους ασφάλιση, από όποια πιθανή διάρρηξη, κλοπή, μερική ή ολική καταστροφή του χώρου του.

Άρθρο 5

Εκλογο-απολογιστική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ένα μήνα πριν το τέλος της θητείας του, (οποτεδήποτε αυτή λήγει ημερολογιακώς) να προκηρύξει εκλογο-απολογιστική συνέλευση των τακτικών μελών του συλλόγου, προς διεξαγωγή αρχαιρεσιών, προκειμένου να αναδειχθούν τα όργανα του συλλόγου για τη νέα περίοδο διοίκησης.

 1. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογο-απολογιστική συνέλευση και εκλογής των οργάνων (Δ.Σ., Ελεγκτικής, Π.Σ. Εφ. Επ.) έχουν όλα τα τακτικά μέλη που εκπλήρωσαν μέχρι εκείνη τη στιγμή τις ετήσιες συνδρομές και τις υποχρεώσεις τους. Μαζί με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας στην Εφορευτική Επιτροπή ή την κάρτα μέλους της Π.Ε.Λ. θα προσκομίζει στην Εφορευτική Επιτροπή και κάρτα από τον Ταμία με την σφραγίδα της Π.Ε.Λ. αριθμημένη, που να επιβεβαιώνει την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους και την οποία σε περίπτωση ψηφοφορίας θα την επιδεικνύει στο Προεδρείο για την καταμέτρηση της πλειοψηφίας ή μειοψηφίας της οποιαδήποτε πρότασης που τίθεται σε ψηφοφορία. Σε περίπτωση μη επίδειξης της κάρτας η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να μην επιδώσει φάκελο και ψηφοδέλτιο για να λάβει μέρος στην ψηφοφορία το μέλος.
 3. Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος τα τακτικά μέλη της Π.Ε.Λ. τα διαμένοντα στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αττικής πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως την καθορισμένη ημερομηνία των αρχαιρεσιών στα γραφεία του Σωματείου. Οι εκλογές σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής στα γραφεία της Π.Ε.Λ. θα διενεργούνται όπου η Εφορευτική Επιτροπή θα έχει ανακοινώσει στην πρόσκλησή της.

Για τα μέλη της περιφέρειας ή του εξωτερικού καθώς και εκείνα που αποδεδειγμένα για λόγους υγείας δεν μπορούν να προσέλθουν στα Γραφεία, η άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται δι’ επιστολής, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, που η Εφορευτική επιτροπή θα αναφέρει ρητώς. Ψηφοδέλτια που έχουν εμφανή σημάδια ή ανοίκειες ως προς το ήθος και τους νόμους εκφράσεις, ακυρώνονται. Η παρουσία στο χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας τρίτου, τόσο κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας όσο και κατά τη διάρκεια της εξαγωγής των αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται.

Ωστόσο η Εφορευτική Επιτροπή δύναται να επιτρέψει την παρουσία υποψηφίων για τα όργανα που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, να « παραμένουν στον χώρο σε απόσταση από την Επιτροπή και χωρίς καμιά παρέμβαση ή ενόχληση στο έργο της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους, δύναται να διακοπεί η καταμέτρηση μέχρις αποβολής τους από τον χώρο.

Τα επιστολικά ψηφοδέλτια παραλαμβάνει η Εφορευτική Επιτροπή, και αφού επιβεβαιώσει ότι έχουν τακτοποιηθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις τα εισάγει στην κάλπη αναμειγνύοντάς τα με τα υπόλοιπα, με δεδομένη την καταμέτρησή τους ως ορθή (αφού πρώτα έχουν καταμετρηθεί).

 1. Δικαίωμα υποψηφιότητας για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων έχουν τα μέλη που ο χρόνος παρουσίας τους ως τακτικά μέλη της Π.Ε.Λ. καθορίζεται ως εξής:

α) Για τη θέση του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. τριετή ( 3ετή) παρουσία ως τακτικά μέλη του συλλόγου.

β) Για τη θέση του Ταμία, του Εφόρου και του Ειδικού Γραμματέα διετή (2ετή ) παρουσία ως τακτικά μέλη του συλλόγου.

(Για τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ενάμιση έτος (1,5) ως τακτικά μέλη του συλλόγου.

Αν από τα μέλη του Δ.Σ. οι πληρούντες τις προϋποθέσεις δεν επιθυμούν να αναλάβουν κάποια από τις ανωτέρω θέσεις, τότε τις κενές θέσεις δύνανται να τις καλύψουν κάποιοι από τους υπόλοιπους εκλεγέντες συμβούλους, ανεξαρτήτως των ανωτέρω χρονικών περιορισμών. Σε περίπτωση που οι οργανικές θέσεις δεν καλυφτούν με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Δ.Σ. τότε συγκαλείται γενική συνέλευση η οποία αποφασίζει για τον χρόνο διενέργειας εκλογών προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. Μέλη μας, που είναι μέλη άλλου Δ.Σ. ή αιρετών οργάνων άλλων ομοειδών (Λογοτεχνικών-Πολιτιστικών) σωματείων δεν μπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητα για τα θεσμικά όργανα (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτική επιτροπή, – Πειθαρχικό συμβούλιο και Εφορευτική επιτροπή) εάν δεν έχουν παραιτηθεί τρεις (3) μήνες τουλάχιστον (έγγραφη παραίτηση) πριν τις εκλογές της Π.Ε.Λ., από τα όργανα του άλλου Σωματείου. Εξ άλλου τα επίτιμα μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές συνελεύσεις, να λαμβάνουν το λόγο, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 2. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου, γίνονται μετά το πέρας της θητείας των προηγούμενων αντίστοιχων οργάνων, δηλαδή όταν συμπληρωθούν πλήρως ημερολογιακά τριάντα έξη (36) μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής των προηγούμενων αρχαιρεσιών, (τριετής θητεία). Είναι δυνατόν να γίνουν αρχαιρεσίες νωρίτερα των τριών (3) ετών, μετά από απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για ειδικούς λόγους, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Καταστατικό της Π.Ε.Λ.
 3. Για τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Προέδρου του Π.Σ. της Π.Ε.Λ., τα τακτικά μέλη που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις τις προβλεπόμενες από το καταστατικό, έχουν δικαίωμα εκλογής μόνο για δύο (2) συνεχόμενες θητείες. Για τις υπόλοιπες θέσεις του Δ.Σ., και του Π.Σ., έχουν δικαίωμα εκλογής όλα τα μέλη της Π.Ε.Λ. με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγρ. 4. Μετά από μία ενδιάμεση υποχρεωτική μη συμμετοχή θητείας του Προέδρου, ως πρόεδρος, δύνανται όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα και να εκλεγούν σε οποιαδήποτε θέση του Δ.Σ. και του Πειθαρχικού. Στην περίπτωση που παραιτηθεί ή αποβληθεί για οποιονδήποτε άλλο λόγο ένα μέλος του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής του Πειθαρχικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα σύμβουλο ως ακολούθως:

Αν είναι απλό μέλος του Δ.Σ. δι’ απλής αντικατάστασης, εάν όμως κατέχει κάποιο αξίωμα, αφού προστεθεί ο πρώτος αναπληρωματικός σύμβουλος γίνεται εσωτερική μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλης επιτροπής,(Ε.Ε., Π.Σ.,) και ο πλειοψηφών υποψήφιος καταλαμβάνει τη θέση.

 1. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο προκύψει παραίτηση του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γ.Γ. γίνεται ανασύσταση του Δ.Σ. για την πλήρωση όλων των θέσεων με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ.

Για την περίπτωση των υπολοίπων θέσεων Εφόρου, Ταμία, Ειδικού Γραμματέα, οι θέσεις καλύπτονται από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. που επιθυμούν να καταλάβουν αυτές τις θέσεις χωρίς συνολική ανασύστασή του Δ.Σ.

Σε περίπτωση αδυναμίας ανάδειξης για τις θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γεν. Γραμματέα, προεδρεύει προσωρινά (όχι άνω των 30 ημερών) το αρχαιότερο μέλος του Δ.Σ. με σκοπό τη διενέργεια εκλογών.

 1. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας του συγκεκριμένου Δ.Σ. αρθεί εγγράφως η εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. προς τον Πρόεδρο, δεν αντικαθίσταται αυτός άμεσα, αλλά έχει δύο επιλογές: α) Να παραιτηθεί και να καλυφθεί η θέση του όπως ορίζεται στην παράγραφο επτά (7). β) Να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία που έχει αρθεί η εμπιστοσύνη των μελών του Δ.Σ. προς το πρόσωπό του, προς διενέργεια αρχαιρεσιών και εκλογής νέου Δ.Σ. Στις εκλογές αυτές έχει δικαίωμα υποψηφιότητας και ο απερχόμενος πρόεδρος ακόμη κι αν διανύει την δεύτερη συνεχόμενη θητεία του, και μπορεί να εκλεγεί άμεσα στη θέση του προέδρου. Όταν η Γεν. Συν. δεν αποδεχθεί τις αιτιάσεις ή κατηγορίες στο πρόσωπο του Προέδρου, τότε ο εν λόγω πρόεδρος έχει δικαίωμα εκ νέου υποβολής υποψηφιότητας ως συμβούλου στο νέο Δ.Σ. και επίσης δικαίωμα διεκδίκησης εκ νέου τη θέση του Προέδρου στο νέο Δ.Σ. Μόνο όταν έχει οικειοθελώς και εγγράφως παραιτηθεί της θέσεώς του, δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει τη θέση του προέδρου, αλλά έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα ως σύμβουλος αρχαιρεσιών και εκλογής νέου Δ.Σ. Στις εκλογές αυτές έχει δικαίωμα υποψηφιότητας και ο απερχόμενος πρόεδρος ακόμη κι αν διανύει την δεύτερη συνεχόμενη θητεία του, και μπορεί να εκλεγεί άμεσα στη θέση του προέδρου. Όταν η Γεν. Συν. δεν αποδεχθεί τις αιτιάσεις ή κατηγορίες στο πρόσωπο του Προέδρου, τότε ο εν λόγω πρόεδρος έχει δικαίωμα εκ νέου υποβολής υποψηφιότητας ως συμβούλου στο νέο Δ.Σ. και επίσης δικαίωμα διεκδίκησης εκ νέου της θέσης του Προέδρου στο νέο Δ.Σ. Μόνο όταν έχει οικειοθελώς και εγγράφως παραιτηθεί της θέσεώς του, δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει τη θέση του προέδρου, αλλά έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα ως σύμβουλος.
 2. Τα παραιτηθέντα μέλη του Δ.Σ. αντικαθίστανται διά των κατά σειράν εκλεγέντων 3 αναπληρωματικών Συμβούλων. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεχίσει μέχρι την εξάντληση της θητείας του, έως ότου τα εναπομείναντα μέλη παραμείνουν περισσότερα από τα παραιτηθέντα (δηλαδή υφίσταται η απαιτούμενη πλειοψηφία).
 3. Η παραίτηση των μελών του Δ.Σ., δεν αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα για τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε ειδική Επιτροπή συσταθεί, με σκοπό την διεκπεραίωση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Επίσης, μπορεί να τους ανατεθεί μια έκτακτη εργασία προς όφελος της ένωσης. Φυσικά και στις δύο περιπτώσεις θα υπάρχει απαραιτήτως ο συντονισμός και η επίβλεψη από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Λ.

 1. Οι κατά σειράν πλειοψηφίας νεοεκλεγέντες από τις αρχαιρεσίες σύμβουλοι, συνέρχονται κατόπιν προσκλήσεως του πλειονο-ψηφήσαντος συμβούλου (εάν για κάποιο λόγο δεν επιθυμεί ή δεν μπορεί να επιληφθεί ο εν λόγω σύμβουλος, τότε συγκαλεί τα μέλη ο δεύτερος κατά σειράν εκλεγμένος κλπ.), εντός 8 ημερών από τις αρχαιρεσίες του συλλόγου. Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται τα μέλη του νέου Δ.Σ. ξεχωριστά για την κάθε θέση, κατά σειράν του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία, του Εφόρου, του Ειδικού Γραμματέα, του Κοσμήτορα, του Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων, του Ειδικού Γραμματέα και του βοηθού Ταμία.

Την εκάστοτε θέση καταλαμβάνει ο πλειοψηφών σύμβουλος. Εάν κάποια θέση διεκδικούν περισσότεροι του ενός και προκύψει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν έχουμε εκ νέου ισοψηφία τότε υποχρεωτικά γίνεται κλήρωση μεταξύ των συμβούλων που ισοψήφησαν.

 1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) από τα (9) εννέα μέλη του και αποφασίζει κατά πλειοψηφία των παρόντων. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου σε περίπτωση απουσίας του προέδρου.

 

Άρθρο 6

Εφορευτική Επιτροπή

 1. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, με φανερή ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Είναι πενταμελής, αποτελούμενη από 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη. Έναν ως Πρόεδρο, έναν ως Γραμματέα, ένα τακτικό μέλος και δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία διεξάγουν τις αρχαιρεσίες με βάση τα προβλεπόμενα του Καταστατικού. Η εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα της Επιτροπής γίνεται δια φανερής ψηφοφορίας μεταξύ των τακτικών μελών της ή σε περίπτωση αντικατάστασης και του αναπληρωματικού μέλους της, που αντικατέστησε το αποχωρήσαν τακτικό. Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και εγκρίνεται η πρόταση που πλειοψήφησε. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) από τα πέντε (5) μέλη της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η πρόταση την οποία υποστήριξε ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Δικαίωμα συμμετοχής στην Εφορευτική Επιτροπή έχουν όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου έξι (6) μήνες.

Η Εφορευτική επιτροπή έχει αποστολή να διεξάγει τις αρχαιρεσίες σε ορισθείσα ημερομηνία από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση όμως που για διάφορους λόγους δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών την ορισθείσα ημερομηνία, είναι υποχρεωμένη να ορίσει νέα ημερομηνία τέλεσης των αρχαιρεσιών εντός δέκα (10) ημερών από την προηγουμένως ορισθείσα. Σε περίπτωση που και στη νέα ημερομηνία δεν διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες, η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών με μοναδικό θέμα τον ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών. Τα μέλη που έχουν επιλεγεί ως μέλη της Εφ. Επ., δεν δύνανται να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις του Δ.Σ., στην Εξ. Επ., και στο Π.Σ.

 1. Ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας

Κάθε μέλος της Π.Ε.Λ. ή υποψήφιος ή αντιπρόσωπος αυτού, έχει το δικαίωμα να υποβάλει στην εφορευτική επιτροπή ενστάσεις σχετικές με παραβάσεις νόμου που συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας μέσα ή έξω από το εκλογικό τμήμα. Οι ενστάσεις είναι έγγραφες και καταχωρούνται υποχρεωτικά στο πρακικό της επιτροπής. Η υποβολή οποιασδήποτε ένστασης δεν / διακόπτει την ψηφοφορία.

Για τις ενστάσεις και για κάθε άλλο ζήτημα που τυχόν προκύψει, αποφασίζει η εφορευτική επιτροπή αιτιολογημένα, είτε αμέσως, είτε μετά το τέλος της ψηφοφορίας. Αναφορικά με την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων, μπορεί να υποβληθεί ένσταση από κάθε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, τους υποψηφίους ή τους αντιπροσώπους τους, σύμφωνα με το σχετικό της ισχύουσας εκλογικής νομοθεσίας.

 

Άρθρο 7

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο και τρία (3) μέλη αναπληρωματικά κατά την σειρά εκλογής τους.
 2. Το Δ.Σ. συνέρχεται με μέριμνα και πρόσκληση του Προέδρου μια φορά το μήνα σε τακτική συνεδρίαση και κατ’ εξαίρεση δύο ή περισσότερες φορές το μήνα, εάν κρίνεται από τον Πρόεδρο αναγκαίο ή το ζητήσουν εγγράφως από τον Πρόεδρο τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου, με αίτησή τους στην οποία θα αναφέρουν και το θέμα που προτείνουν. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καταγράφονται στο πινάκιο από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ., και ανακοινώνονται μια εβδομάδα πριν στα μέλη του Δ.Σ. για να προτείνουν τις απόψεις τους. Η σειρά των θεμάτων δύναται να αλλάξει εάν κάποια θέματα επιβάλουν προτεραιότητα.
 3. Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την πραγματοποίηση των σκοπών της Π.Ε.Λ. Στις περιπτώσεις όμως που εκ του καταστατικού απαιτείται πρέπει να επικυρώνονται οι αποφάσεις του από τη Γενική Συνέλευση των μελών, εφ’ όσον το κρίνει απαραίτητο και ξεπερνάει τα όρια και τις δυνατότητες του Δ.Σ.
 4. Σύμβουλος ή μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) κατά σειρά τακτικές συσκέψεις από το οικείο όργανο, εκπίπτει από τη θέση του μετά από ειδική απόφαση του οργάνου στο οποίο μετέχει.

 

Άρθρο 8

Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες από τη Γενική Συνέλευση. Ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης κατ’ έτος υποχρεωτικώς, ή όποτε άλλοτε κρίνει ότι παρίσταται ανάγκη ή ζητήσει τούτο το Δ.Σ. ή εγγράφως δέκα τουλάχιστον μέλη, και υποβάλλει έκθεση του ελέγχου της προς τη Γενική Συνέλευση. Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγεται ο πρώτος πλειοψηφών Σύμβουλος. Σε περίπτωση μη αποδοχής (της θέσης του προέδρου από τον πλειοψηφήσαντα) τότε γίνεται μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Επιτροπής.

 

Άρθρο 9

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες από τη Γενική Συνέλευση. Συγκροτείται σε σώμα μετά από πρόσκληση του μέλους του που πλειοψήφησε στις εκλογές, το οποίο και προεδρεύει. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των υποθέσεων μετά από σχετική απόφαση – παραπομπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Κρίνει τη συμπεριφορά των μελών της Ένωσης, αν είναι σύμφωνη με τους σκοπούς της ή όχι, αν τυχόν αντίκειται προς το πνεύμα της συναδελφικότητας και της συνύπαρξης στο χώρο. Αν προσβάλλει την τιμή και την αξιοπρέπεια των μελών ή διαδίδει ψευδείς και ανυπόστατες ειδήσεις με σκοπό να βλάψει το κύρος, τη φήμη και το έργο της Π.Ε.Λ. Εάν το μέλος κληθεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο και δεν προσέλθει να δώσει πειστικές Εξηγήσεις, το Πειθαρχικό Συμβούλιο απευθύνει δεύτερη γραπτή πρόσκληση να προσέλθει εντός ορισμένης προθεσμίας. Αν δεν ανταποκριθεί, τότε αποφασίζει ερήμην του και παραπέμπει την απόφασή του στο Δ.Σ.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης ή του λόγου ή της ανάρμοστης συμπεριφοράς του εξεταζόμενου μέλους αποφασίζει να κληθεί το μέλος σε απολογία ενώπιον του Πειθαρχικού συμβουλίου, σε περίπτωση άρνησης του μέλους να προσέλθει, τότε το εν λόγω μέλος καλείται εκ νέου από το Δ.Σ., να προσέλθει στο Πειθαρχικό. Σε περίπτωση άρνησής του και αυτή τη φορά παραπέμπεται από το Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση για οριστική διαγραφή η οποία (Γενική συνέλευση) και λαμβάνει την οριστική απόφαση.

Οι αποφάσεις που είναι δυνατόν να ληφθούν από το Π.Σ. είναι:

α) Απαλλαγή της κατηγορίας αν εγγράφως το μέλος μεταμεληθεί.

β) Την ποινή της παρατήρησης, ως πρώτη φορά.

γ) Την αποβολή για ανάλογο χρονικό διάστημα από όλες τις επιτροπές και τους διαγωνισμούς που μετέχει ή έχει προταθεί. δ) Την οριστική διαγραφή του από τα μητρώα της Π.Ε.Λ.

Πιθανή υποβολή παραίτησής του οικειοθελώς από την Π.Ε.Λ., πριν την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν γίνεται δεκτή.

Σε κάθε περίπτωση ισχύει η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Π.Ε.Λ. ανεξαρτήτως της πιθανής προσφυγής του εν λόγω μέλους σε πολιτειακά όργανα, έως ότου υπάρξει οριστική απόφαση των οργάνων αυτών, για τη δικαίωση ή μη της προσφυγής του.

Εάν το διαγραφέν μέλος εγγραφεί σε άλλο ομοειδές-ομότεχνο σωματείο και ζητηθεί από εκείνο (το σωματείο) με έγγραφό του προς την Π.Ε.Λ. ο λόγος της διαγραφής του, το Δ.Σ, δίνει γραπτώς το σχετικό απόσπασμα της απόφασής της Γενικής Συνέλευσης της Π.Ε.Λ. χωρίς άλλες προφορικές ή γραπτές εξηγήσεις. Ωστόσο θα απαιτεί από σωματεία ανάλογη υποχρέωση προς την Π.Ε.Λ.

Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου και με απόφαση του Δ.Σ. τίθενται προς επικύρωση ή όχι κατά την αμέσως πρώτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, η απόφαση της οποίας καθίσταται υποχρεωτικά αποδεκτή από το Δ.Σ. και το Πειθ. Συμβούλιο.

 

Άρθρο 10

Επιτροπές

Το Δ.Σ. καταρτίζει Επιτροπές από τα μέλη της Ένωσης ή και από άλλα ειδικευμένα πρόσωπα ή και φίλους της Π.Ε.Λ. μη μέλη, στα οποία αναθέτει αποστολές και μελέτες θεμάτων συναφών με τους σκοπούς και τις δραστηριότητές της. Τα μη μέλη δεν δύνανται να συμμετέχουν σε επιτροπές που επιλαμβάνονται εσωτερικών θεμάτων του συλλόγου. Στις επιτροπές αυτές παρίσταται πάντοτε μέλος της Π.Ε.Λ., οριζόμενο από το Δ.Σ. Βασικές επιτροπές της Π.Ε.Λ, είναι αυτές:

Ι. ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

α) Επιτροπή των «Ποιητικών Αγώνων των Δελφών» ανά έτος.

β) Επιτροπή του Διαγωνισμού στα επτά είδη του γραπτού λόγου ανά δύο έτη, στην Αθήνα εκ περιτροπής, ήτοι: Ποίηση, Διήγημα, Θεατρικό, παραμύθι το πρώτο έτος και Ποίηση, Μυθιστόρημα Νουβέλα, Δοκίμιο το δεύτερο έτος.

γ) Επιτροπή του Μαθητικού διαγωνισμού Ποίησης και διηγήματος ανά έτος.

Ο χρόνος και οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των ανωτέρω διαγωνισμών θα αναφέρονται στις σχετικές προκηρύξεις.

Το Διοικητικό συμβούλιο, εκτιμώντας τις καταστάσεις, έχει το δικαίωμα να προσθέσει ή να αναβάλει προκαθορισμένους διαγωνισμούς ή να προσθέσει νέους, ή να τροποποιήσει τους όρους διεξαγωγής των υφιστάμενων διαγωνισμών.

ΙΙ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η Επιτροπή νέων μελών λειτουργεί σύμφωνα με τις διαδικασίες πού αναφέρονται στο άρθρο (3). Το Δ.Σ. μπορεί να οργανώσει συνέδρια, ημερίδες, συνεργασίες, συναντήσεις με άλλους φορείς, (δήμους, αδελφά σωματεία, Φιλολογικούς συλλόγους, εκδότες, Ευρωπαϊκές κοινότητες, Συλλόγους γονέων και Κηδεμόνων, Κρατικούς φορείς και Φεστιβάλ βιβλίων), που προβάλλουν τους σκοπούς της, αναγνωρίζουν την παρουσία της στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας ή και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή και τρίτων χωρών. Στις επιτροπές του Δ.Σ. της Π.Ε.Λ., μετέχει πάντα ένα τουλάχιστον μέλος του Δ.Σ., ως συντονιστής ή προεδρεύων μέλος. Στις επιτροπές δικαιούται να μετέχει κάθε μέλος της Π.Ε.Α. που πιστεύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επιτροπής, διαφυλάττοντας και το κύρος της Π.Ε.Λ.

Η Π.Ε.Λ. θεωρεί δέσμευσή της να πρωτοστατεί και να συμβάλλει στην σύσταση των λογοτεχνικών φορέων και τη δημιουργία σταθερών δεσμών μεταξύ τους, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μελών της και την αξιοποίηση τρόπων για τη σύσταση μιας Ομοσπονδίας όλων των πνευματικών σωματείων, που θα ανταποκρίνεται στις ποιοτικές απαιτήσεις, για την πνευματική ανέλιξη της χώρας μας, και την διασύνδεσή της με άλλους φορείς, άλλων χωρών, με τους ίδιους πολιτιστικούς προβληματισμούς και στόχους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για την ίδρυση Παραρτημάτων της Π.Ε.Λ. ανά την Επικράτεια, τα οποία θα υπάγονται στο κεντρικό Δ.Σ. της Αθήνας. Ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ένας εκπρόσωπός του, ο οποίος φέρει τον τίτλο του Συντονιστή του Παραρτήματος.

Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η Αδελφοποίηση με λογοτεχνικά Σωματεία ή Συλλόγους.

 

Άρθρο 11

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Η θέση του Προέδρου είναι πρωτίστως Διοικητική. Είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Σωματείου. Συντονίζει τη σύνταξη και υλοποίηση των προγραμμάτων (ομιλίες, εκδηλώσεις, λογοτεχνικοί διαγωνισμοί κλπ) και όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με την καθαριότητα και συντήρηση των Γραφείων της Π.Ε.Λ. Διευθύνει και προΐσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Αναλυτικότερα, συγκαλεί το Δ.Σ. την τακτική ημερομηνία, όπως αναφέρεται στο οικείο άρθρο. Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. διευθύνει την συνεδρίαση θέτοντας στην αρχή της τα προς συζήτηση θέματα και συμπεριλαμβάνει στην ημερησία διάταξη τα θέματα που πιθανώς θα θέσουν τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

Επίσης συντονίζει τη συζήτηση των μελών του Δ.Σ. προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή διεκπεραίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συνοψίζει το πόρισμα εκάστου θέματος μετά το τέλος της εξέτασής του και εάν απαιτείται θέτει αυτό προς έγκριση ή όχι στο Δ.Σ. Συνεννοείται με τον Γενικό ή τον Ειδικό γραμματέα για την καταγραφή της σχετικής πράξης στο πρόχειρο βιβλίο των πρακτικών. Εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον των κρατικών Δικαστικών Αρχών. Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Συλλόγου. Η υπογραφή του ενέχει θέση τελικής επικύρωσης του θέματος που πραγματεύεται το σχετικό έγγραφο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εάν διαπιστώσει αποδεδειγμένα ότι η απόδοση μελών μεμονωμένα ή του Δ.Σ. γενικότερα, δεν είναι ικανοποιητική, έχει το δικαίωμα ανασχηματισμού, με αλλαγή ρόλου και θέσεων των μελών, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας.

Αντιπρόεδρος: Δεύτερος στην ιεραρχία, συνεπικουρεί τον Προέδρο στη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του και τον αντικαθιστά όταν απουσιάζει, ανεξαρτήτως της έκτασης της χρονικής απουσίας του. Αναλυτικότερα ο Αντιπρόεδρος εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου, όπως αναφέρονται ανωτέρω, εκτός από την εκπροσώπηση έναντι των κρατικών αρχών όταν αυτές απαιτούν μόνο την υπογραφή ή παρουσία του προέδρου. Επίσης ο Αντιπρόεδρος μπορεί να είναι επιφορτισμένος με μόνιμη ή προσωρινή υπευθυνότητα κάποιου συγκεκριμένου τομέα ή έργου αρμοδιότητος του Προέδρου, μετά από σχετική ανάθεση από τον Πρόεδρο ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. Γενικά ο Αντιπρόεδρος είναι ο άμεσος συνεργάτης του Προέδρου στην άσκηση των καθηκόντων του.

Γενικός Γραμματέας: Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο τρίτος στην ιεραρχία (μετά τον Αντιπρόεδρο), που έχει δικαίωμα υπογραφής από κοινού με τον Πρόεδρο, (μία από τις δύο υπογραφές που δεσμεύουν την Π.Ε.Λ. έναντι παντός τρίτου). Είναι επιφορτισμένος με την παραλαβή και τη διεκπεραίωση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Επιμελείται όλων των διεργασιών, που αφορούν στη διεξαγωγή των λογοτεχνικών διαγωνισμών, ήτοι: ανακοινώσεις, προσκλήσεις, αίθουσες απονομής βραβείων, αναρτήσεις αποτελεσμάτων κλπ. Καταχωρεί τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, που του παραδίδει ο γραμματέας των. Τηρεί και καταχωρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Εκδίδει και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα ακριβή αντίγραφά τους. Τηρεί τα βιβλία των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της αλληλογραφίας. Μεριμνά για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού και την έγγραφη ενημέρωση του αρμοδίου δικαστηρίου, σχετικά με τις τροποποιήσεις αυτές. Κάθε έγγραφο κατατίθεται και παραλαμβάνεται μόνο από τη Γραμματεία, λαμβάνοντας τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, διαφορετικά είναι άκυρο.

Συντονίζει τις διαδικασίες της εισαγωγής (παραλαβή αιτήσεων και βιβλίων) των νέων μελών. Ενημερώνει και εκδίδει το μητρώο της Π.Ε.Λ. με τον κατάλογο των μελών της. Γενικά είναι υπεύθυνος για την ορθή σύνταξη και έκδοση όλων των εγγράφων του συλλόγου, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του καταστατικού. Υπογράφει υποχρεωτικά όλα τα έντυπα βεβαιώνοντας για την ορθότητα και την ακριβή σύνταξή τους, σύμφωνα προς τις επιταγές του Δ.Σ.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων του για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνεται εξ ολοκλήρου από τον Ειδικό Γραμματέα.

Οι τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. στις τακτικές κι έκτακτες συνεδριάσεις καταγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. εν γνώσει τους σε μαγνητόφωνο ή βιντεοκάμερα ή όποιο άλλο μέσο ήθελε εφευρεθεί μελλοντικά, ώστε να μην υπάρχουν εκ των υστέρων ερμηνείες ή λανθασμένη απόδοση στα πρακτικά.

Ειδικός Γραμματέας: Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθά τον Γενικό Γραμματέα στη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του και τον αντικαθιστά όταν απουσιάζει. Η υπογραφή του ενδοσωματειακά έχει την ίδια βαρύτητα με εκείνης του Γενικού Γραμματέα. Επίσης αντικαθιστά τον Γενικό Γραμματέα σε κάποιους τομείς ή έργα κατόπιν ειδικής ανάθεσης των από το Γενικό Γραμματέα ή τον Πρόεδρο του συλλόγου. Κατά τη διάρκεια των λογοτεχνικών διαγωνισμών συνεργάζεται με τον εκάστοτε πρόεδρο του διαγωνισμού, για την διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.

Έφορος: Ό Έφορος είναι επιφορτισμένος με την εποπτεία της λειτουργίας των γραφείων, το συντονισμό των συνεδριάσεων και προΐσταται των εκδηλώσεων της ένωσης. Στις συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις, διαβάζει τις διάφορες ανακοινώσεις, παρουσιάζει τους ομιλητές και συντονίζει τις ομιλίες, τις συζητήσεις και τις αναγνώσεις των λογοτεχνικών έργων. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση (όχι τη σύνταξη) του προγράμματος των συγκεντρώσεων και προειδοποιεί ή διακόπτει τους ομιλητές, που καθυστερούν και τους ακροατές που λαμβάνουν το λόγο χωρίς την άδεια του. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν συμμορφώνεται, έχει το δικαίωμα να το αποβάλει από την αίθουσα. Έχει το καθήκον επέμβασης σε διαφορές μελών τόσο με δική του πρωτοβουλία, όσο και μετά από πρόσκληση. Όταν οι συνθήκες το απαιτούν κατόπιν συνεννοήσεως με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο (εν απουσία του Προέδρου) ζητάει τη συνδρομή ή την έγκρισή τους, για το χειρισμό κάποιου δύσκολου θέματος. Σε οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί κατά τις συγκεντρώσεις, έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί τη βοήθεια του Κοσμήτορα.

Ταμίας: Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και λοιπά οικονομικά στοιχεία, μεριμνά για την είσπραξη των πόρων και συντάσσει προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε έτους, εγκρινόμενους από το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή. Όλες οι αποδείξεις δαπανών (φυλασσόμενες σε ειδικό φάκελο) κατατίθενται για έλεγχο στα αρμόδια όργανα. Για κάθε έσοδο ή έξοδο είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει και να παίρνει την έγκριση του Προέδρου. Επί πλέον έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. για την κατάσταση των οικονομικών του συλλόγου οποτεδήποτε ζητηθεί. Επίσης έχει την υπευθυνότητα να σχεδιάσει και να προτείνει τρόπους αύξησης των εσόδων του συλλόγου.

Βοηθός Ταμία: Βοηθάει τον Ταμία στην διεκπεραίωση των υποχρεώσεών του και τον αντικαθιστά όταν απουσιάζει. Επίσης μπορεί να εκτελεί μόνιμα ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υπευθυνότητες που θα του αναθέσει ο Ταμίας ή ο Πρόεδρος του συλλόγου.

Κοσμήτορας: Επιλύει άμεσα κάθε τεχνικό θέμα (π.χ. φωτισμός κτιρίου κ.α.) που προκύπτει στην αίθουσα κατά τις συγκεντρώσεις. Επιβλέπει την καλή κατάσταση και τη λειτουργικότητα της αίθουσας και των γραφείων της Π.Ε.Λ., καθώς και των χώρων που διεξάγονται οι διάφορες εκδηλώσεις της. Ρυθμίζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την συντήρηση της κτιριακής υποδομής της Π.Ε.Λ. Βοηθάει τον Έφορο κατά τη λειτουργία της αίθουσας και ενεργεί σύμφωνα με τις υποδείξεις του.

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Επιμελείται και συντονίζει τις σχέσεις με εξωτερικούς φορείς (το Υπουργείο Πολιτισμού, τους λοιπούς Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς, τις διάφορες Ενώσεις και Συλλόγους κλπ). Έχει την υπευθυνότητα να σχεδιάσει ενέργειες που να εξυπηρετούν ανάγκες ποικίλης φύσεως και προβολής του έργου του συλλόγου. Επίσης είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες προς υλοποίηση του σχετικού σχεδιασμού, πάντα φυσικά μέσα στα περιθώρια πρωτοβουλίας του (ίδε άρθρο 2) του παρόντος Κανονισμού) και των αποφάσεων του Δ.Σ.

 

Άρθρο 12

Γενική Συνέλευση

 1. Τα μέλη συνέρχονται υποχρεωτικά στην Ετήσια (Τακτική) Γενική Συνέλευση. Εκλέγουν διά φανερής ψηφοφορίας Προεδρείο της συνέλευσης (Πρόεδρος και γραμματέα), το οποίο διαπιστώνει ή όχι την ύπαρξη απαρτίας, σύμφωνα με την κατάσταση των οικονομικώς εντάξει μελών και κατόπιν καταμέτρησης των παρόντων μελών στη συνέλευση. Τα μέλη της συνέλευσης αφού ακούσουν τη λογοδοσία του Δ.Σ. και την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής αποφαίνονται με φανερή ψηφοφορία για την έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ, του οικονομικού απολογισμού και την απαλλαγή ή μη της ευθύνης.
 2. Έκτακτη γενική συνέλευση καλείται: α) όταν το Δ.Σ. το κρίνει αναγκαίο με απόφαση του και β) όταν το ζητήσουν εγγράφως τακτικά μέλη, που αποτελούν το ένα τρίτο του συνόλου των μελών, αναγράφοντας στην αίτησή τους τα θέματα που αιτούνται για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Κάθε σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτατης, γίνεται με έντυπη ή ηλεκτρονική πρόσκληση προς όλα τα μέλη, η οποία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Λ. και σε κάθε άλλο μέσο πρόσβασης των μελών για ενημέρωση. Η έντυπη ενημέρωση διανέμεται κατά τις συγκεντρώσεις των μελών. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος όπου θα γίνει η συνέλευση. Κάθε μέλος μπορεί να προτείνει προσθήκες ή τροποποιήσεις ημερησίας διάταξης κατά την έναρξη της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, μετά την ανάδειξη του Προέδρου. Εάν τα θέματα που προτείνονται από τα μέλη πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης είναι πολλά ή μη αναγκαία, ώστε να μην προλαβαίνει να τα συζητήσει, τότε το Προεδρείο αποφασίζει σχετικά και δίνει προς έγκριση ή απόρριψη από την ίδια τη Γενική Συνέλευση των θεμάτων της. Οι ψηφοφορίες στη γενική συνέλευση γίνονται με ανάταση της χειρός και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, των προτάσεων μομφής μέλους της, για προσωπικά θέματα, οριστικής διαγραφής, όπου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία.

 

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες της Γενικές Συνέλευσης

 1. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης είναι το κυρίαρχο Σώμα (Όργανο) της Π.Ε.Λ. και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/2 και ταμειακά εντάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας συνέρχεται χωρίς άλλη πρόσκληση μετά από επτά (7) ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, οπότε βρίσκεται σε απαρτία με παρουσία τουλάχιστον πενήντα (50) μελών από την Αττική και όσα μέλη από την υπόλοιπη Ελλάδα ήθελαν παρευρεθεί.
 2. Η Γενική Συνέλευση συζητεί οποιοδήποτε θέμα επιλέξει, από όσα τεθούν, εγκρίνει ή όχι τα πεπραγμένα του Δ.Σ. τον απολογισμό του Ταμία και τον οικονομικό προϋπολογισμό, ακούει την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, επιβάλλει τυχόν κυρώσεις κατά παντός μέλους και αποφασίζει για όλα τα θέματα της Ένωσης.

 

Άρθρο 14

Τροποποιήσεις Καταστατικού-Διάλυση του σωματείου

Τροποποιήσεις του Καταστατικού είναι δυνατές με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) επί παρουσία του ημίσεως των ταμειακώς εντάξει μελών. Διάλυση του σωματείου είναι δυνατή με παρουσία του ημίσεως των τακτικών μελών και ταμειακώς εντάξει και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

 

Άρθρο 15

Διάλυση της Π.Ε.Λ.

Στην περίπτωση που παύουν να υφίστανται οι προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό προϋποθέσεις για να συνεχίσει τη λειτουργία της η Π.Ε.Λ., τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της μεταβιβάζονται με όλες τις νόμιμες διαδικασίες στο Νοσοκομείο Παίδων με καρκίνο ή όποιο άλλο νοσοκομείο που θα υπάρχει τότε και θα αντιμετωπίζει προβλήματα αυτής της παιδικής θεραπείας, με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου.

 

Άρθρο 16

Θέματα εκτός καταστατικού

Όσα δεν περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό και προκύψουν ως θέματα που θα προβληματίσουν τα όργανα Διοίκησης και της Γενικής Συνέλευσης της Π.Ε.Λ., θα ισχύουν οι αποφάσεις που θα πάρει η Γενική Συνέλευση και καλύπτονται φυσικά από τις περί Σωματείων διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

Άρθρο 17

Κανονιστικές διατάξεις

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από δέκα επτά (17) άρθρα, συντάχθηκε με την επιμέλεια της Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα επίσημα πρακτικά της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 6ης Ιουνίου 2017, και υποβάλλεται για έγκριση στο Πρωτοδικείο.

Κανονισμός λειτουργίας δεν κρίνεται απαραίτητος, δεδομένου ότι το παρόν καταστατικό είναι λεπτομερές και καλύπτει όλες τις ανάγκες της Π.Ε.Λ.

Αποφάσεις που αφορούν σε επί μέρους λειτουργικά θέματα, όπως Επιτροπές (προπαρασκευαστικές, εισηγητικές, εκτελεστικές) και διαδικασίες διενεργούμενων λογοτεχνικών διαγωνισμών απονομές βραβείων, διακρίσεων, υποχρεώσεις προς και από τα μέλη της Π.Ε.Λ. κλπ, θα λαμβάνονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Επικυρώνεται το παρόν καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 81 του Αστικού Κώδικα.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρόν καταστατικό του/της

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

με την επωνυμία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

κατατέθηκε σ’ εμάς στις 24-11-2017 και

καταχωρήθηκε στα βιβλία του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ  με Αριθμό Μητρώου Α.Μ. 9290

και με την υπ’ αριθμό. 393/28-07-2017

Διάταξη στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΘΗΝΑ, 24/11/17