Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση των μελών – Ενημέρωση

Αγαπητά μέλη,
Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό, άρθρο 12&13, η «Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών» πρέπει να συνέρχεται σε τακτική γενική συνέλευση των μελών της στο τέλος εκάστου διοικητικού έτους της.
Προς τούτοις το Διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη της ετήσιας γενικής συνέλευσης.
Η συνέλευση δεν πραγματοποιήθηκε την 15η Φεβρουαρίου 2022, επειδή δεν υπήρξε απαρτία.
Η συνέλευση θα επαναληφθεί οριστικώς χωρίς νέα ειδοποίηση την 22η Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 5:00 μμ στα γραφεία της Π.Ε.Λ. ( Γερανίου 41, 2ος όροφος, Ομόνοια – Αθήνα).
Τα θέματα της συνέλευσης θα είναι:
1. Εκλογή προεδρείου της Συνέλευσης
2. Διοικητικός απολογισμός
3. Οικονομικός απολογισμός
4. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
5. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
6. Λοιπά έκτακτα θέματα που πιθανώς να τεθούν από τα μέλη προ της ενάρξεως της συνέλευσης.
Επίσης την ίδια μέρα στις 5μμ θα πραγματοποιηθεί και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και θα ακολουθήσει η Γενική Συνέλευση.
Επειδή τα θέματα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά, η επικοινωνία μας ως τώρα και οι προσωπικές μας συναντήσεις λόγω συνθηκών δύσκολες, παρακαλούνται όλα τα μέλη να δώσουν το παρών και να συμμετάσχουν ενεργά προς όφελος της Ένωσής μας.
Απαραίτητα το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή rarid test καθώς και οι προβλεπόμενες διαδικασίες για μέτρα προστασίας covid.